RSS
A A A
SmodBIP

Biuletyn Informacji Publicznej 17 Gimnazjum w Łodzi

Publiczne Gimnazjum nr 17
ul. Traktorowa 35
91-117 Łódź
tel/fax : 42 655-85-21

e-mail: gim17@szkoly.lodz.pl
www.17gim.pl

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:
- Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

AktualnościOpublikował: Monika Gorzkiewicz- Owczarz
Publikacja dnia: 22.09.2017
Podpisał: Sławomir Matysiak
Dokument z dnia: 05.12.2010
Dokument oglądany razy: 63 758