RSS
A A A
SmodBIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

 W szkole prowadzone są następujące rejestry:
1. Księga ewidencji dzieci.
2. Księga uczniów.
3. Księga absolwentów.
4. Księga arkuszy ocen.
5. Dziennik korespondencji.
6. Książka druków ścisłego zarachowania.
7. Rejestr znaczków pocztowych.
8. Rejestr uczniów wypisanych i przyjętych do Gimnazjum.
9. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.
10. Rejestr wydanych kart motorowerowych.
11. Rejestr wypadków uczniowskich.
12. Rejestr wypadków przy pracy.
13. Rejestr podejrzeń o chorobę zawodową.
14. Rejestr zwolnień lekarskich.
15. Karta ewidencji obecności.
16. Karta ewidencji czasy pracy.
17. Rejestr zaświadczeń wydawanych pracownikom.
18. Rejestr podań o dni wolne z KP.
19. Rejestr legitymacji pracowniczych ZUS.
20. Rejestr chorób zawodowych.
21. Rejestr decyzji dyrektora.
22. Rejestr zarządzeń dyrektora.
23. Rejestr podań o wydanie duplikatów dokumentów szkolnych.
24. Księga protokołów zebrań Rady Pedagogicznej.
25. Księga protokołów zebrań Rady Rodziców.
26. Księga protokołów zebrań Komisji Socjalnej ZFŚS.
27. Księgi protokołów zebrań zespołów przedmiotowych i wychowawczego.
28. Księga zastępstw.
29. Księgi inwentaryzacyjne.
30. Ewidencja kosztów.
31. Ewidencja dochodów.
32. Ewidencja należności i zobowiązań.
33. Ewidencja wydatków budżetowych.
34. Ewidencja wydatków dochodów własnych.
35. Karty wynagrodzeń pracowników.
36. Karty zasiłkowe pracowników.
37. Księgi inwentarzowe.

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat danego dokumentu powinna złożyć podanie w sekretariacie.Opublikował: Sławomir Matysiak
Publikacja dnia: 05.12.2010
Podpisał: Sławomir Matysiak
Dokument z dnia: 05.12.2010
Dokument oglądany razy: 2 676