RSS
A A A
SmodBIP

Kontrola i nadzór

Placówka jako podmiot publiczny może podlegać kontrolom upoważnionych organów.

Kuratorium Oświaty:
Zewnętrzna ewaluacja pracy szkoły- styczeń 2013..
Przegląd i ocena szkoły pod względem bezpieczeństwa i opieki.
Kontrola przestrzegania procedur awansu zawodowego nauczycieli.

ZUS Oddział w Łodzi

Zakres kontroli wskazany w upoważnieniu.- czerwiec 2013.

PPiS w Łodzi- wizytacja do programu "Znajdź w oświacie rozwiązanie"- marzec 2013.

Wydział Edukacji UMŁ:
Teczki akt osobowych pracowników administracji i pracowników pedagogicznych.
Karty ewidencji czasu pracy.- październik 2014

Biuro Audytu i Kontroli UMŁ:
Gospodarka pieniężna - zaciąganie zobowiązań i windykacja należności. Inwentaryzacja.

W miesiącach:październik - listopad 2014r.  przeprowadzona została kontrola całościowa.

Kuratorium Oświaty w Łodzi - kwiecień 2015.

Kontrola dotycząca realizacji obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi: obserwacja przebiegu części matematyczno- przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego przez wizytatora KO w Łodzi- 22 kwietnia 2015.

Biuro Audytu Wewnetrznego i Kontroli w Departamencie Obslugi i Administracji UML - kontrola dotycząca umów cywilnoprawnych - listopad 2015

Kontrola saniitarna - PPIS w Łodzi - styczeń 2016

Kontrola sanitarna kompleksowa pionu zywienia - PPIS w Łodzi - kwiecień 2016

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi - obserwacja przebiegu części egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego przez wizytatora KO w Łodzi - kwiecień 2016

Kontrola sanitarna- PPIS w Łodzi -luty 2017

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi - obserwacja przebiegu części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego przez wizytatora KO w Łoczi- kwiecień 2017

Kontrola sanitarna -PPIS w Łodzi - luty 2018

Kontrola platnika składek przez inspektora kontroli ZUS - maj 2018.Opublikował: Monika Gorzkiewicz- Owczarz
Publikacja dnia: 09.05.2018
Podpisał: Sławomir Matysiak
Dokument z dnia: 05.12.2010
Dokument oglądany razy: 3 831