RSS
A A A
SmodBIP

Organizacja szkoły

Organizację Gimnazjum określa Statut Szkoły.
Liczba oddziałów: 4 w tym klasa dwujęzyczna z językiem angielskim,
klasa dla uczniów zainteresowanych przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi realizująca innowację pedagogczną z matematyki

Liczba uczniów :101
Godziny otwarcia: 8.00-16.00

Do obwodu szkoły włączone są ulice:

Aleksandrowska 1 - 29, 2 - 30
Azotowa cała
Bajana Jerzego cała
Bielicowa cała
Macieja Boryny cała
Bronowa cała
Cepowa cała
Chłopska cała
Denhoff-Czarnockiego Wacława cała
Duńska cała
Grabieniec 1 - 15, 2 - 16
Harcerzy Zatorowców, al. cała
Jagny cała
Juliusza cała
Kieratowa cała
Klaretyńska cała
Klity Wincentego, mjr., al. cała
Koprowa cała
Krynicka cała
Kwiatowa od nr 30 i 27 do końca
Kwiatów Polskich cała
Lemieszowa cała
Lipiec Reymontowskich cała
Ludowa cała
Łanowa cała
Łubinowa cała
Marzanny cała
Na Uboczu cała
Nowożeńców cała
Orna cała
Pabianka cała
Parcelacyjna cała
Pasjonistów, al. cała bez nr 1 i 3
Plantowa cała
Pługowa cała
Rabatkowa cała
Radka Andrzeja cała
Rezedowa cała
Rojna 1 – 23 nieparzyste
Rzepakowa cała
Sałatowa cała
Samopomocy cała
Sierpowa cała
Słomiana cała
Słonecznikowa cała
Słońskiego Edwarda cała
Snopowa cała
Traktorowa nieparzysta cała, od 84 do końca
Warecka cała
Wersalska 1 - 35, 2 - 40
Wszędyrównego Jana, ojca, al. cała
Zapustna cała
Ziemniaczana cała
Żabieniec cała
Żeńców cała

Regulaminy obowiązujące w placówce:
- Regulamin pracy w Gimnazjum nr 17w Łodzi.
- Regulamin ZFŚS w Gimnazjum nr 17 w Łodzi.
- Regulamin przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz nagród.
- Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli Gimnazjum nr 17  w Łodzi.
- Regulamin nauczyciela dyżurującego Gimnazjum nr 17 w Łodzi.
- Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce.
- Regulamin przyznawania nagród i udzielania kar.
- Regulamin biblioteki.
- Regulamin Rady Rodziców.-
- Regulamin Młodzieżowej Rady Szkoły.
- Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
- Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych  w Gimnazjum nr 17 w Łodzi.
- Regulamin przyznawania nagród dyrektora dla pracowników administracji i obsługi  w Gimnazjum nr 17 w Łodzi.
- Regulamin przyznawania nagród dyrektora szkoły dla nauczycieli w Gimnazjum nr 17 w Łodzi.
- Regulamin dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery   budżetowej.
- Regulamin przyznawania pomocy materialnej uczniom.
- Regulamin przyznawania premii pracownikom administracji i obsługi zatrudnionym w Gimnazjum nr 17 w Łodzi.
- Regulamin realizacji projektu edukacyjnego.
- Regulamin oceniania zachowania.
-Regulaminy pracowni przedmiotowych.
-Regulamin organizowania wyjść i wycieczek szkolnych.
- Kryteria oceny pracy nauczyciela Gimnazjum nr 17 w Łodzi.  

                                              Opublikował: Monika Gorzkiewicz- Owczarz
Publikacja dnia: 24.05.2019
Podpisał: Sławomir Matysiak
Dokument z dnia: 05.12.2010
Dokument oglądany razy: 4 297